środa, 20 października 2021

Dowództwa brygad i korpusu / Brigade and corps commands


Armia winna posiadać wodza naczelnego, jak też większą liczbę pomniejszych dowódców.
Zestawiłem dowództwa brygad na okrągłych podstawkach 60 mm. Mix figurek Perry, Front Rank, Warlord, trafiły się nawet plastiki Victrixa.
The army should have a commander-in-chief, as well as a greater number of lesser commanders. 
I put together the commands of the brigades on round 60 mm bases.
Mix of Perry, Front Rank, Warlord figures, even Victrix plastics.

Tu metal Front Ranka określany jako General Hill oraz plastik z huzarów Perrych. Koperta listu dorobiona z GSu.
Here the metal of the Front Rank referred to as General Hill and the plastic of the Perry hussars.
Letter made from GS.

 

Generał kirasjerów metal z adiutantem plastikiem, obydwaj Perry Miniatures. Dorabiana opaska adiutancka na ramieniu.
Cuirassier general metal with aide de camp plastic, both Perry Miniatures.
I made the ADC band on the arm.


Palący cygaro oficer ma zmienioną głowę - oryginalna jest w czako, które nie wydaje się być koszerne na czas przed 1812r. Oficer z lunetą pochodzi z zestawu dedykowanego do Francuzów - ma dodaną szarfę.
The cigar-smoking officer has an altered head - the original is in a shako, which does not appear to be right until before 1812. The officer with the scope comes from a set dedicated to the French - he has an added sash.

 

 

Adiutant - metal od Perrych, generał z Warlorda - określany jako marszałek Ney. Trochę trzeba było wyrównać wysokością podłoża nieproporcjonalność wierzchowców. Dumny jestem z malowania złoconych zdobień na mundurach - wg otrzymanego niegdyś przepisu.
Adjutant - metal from Perry, general from Warlord - referred to as Marshal Ney. It was necessary to compensate for the disproportionality of the mounts with the height of the ground. I am proud of painting gilded ornaments on uniforms - according to a recipe I received once.

Szkoci - konny z Front Ranka, piesi - plastiki Victrixa.
Scots - mounted from the Front Rank, infantry - Victrix plastics.


Generał i adiutant - metale Perrych.
General and adjutant - Perry metals.


Wykonałem dowództwa korpusów - na owalnych podstawkach 120x70mm - już niemal wyłącznie ze ślicznych figurek Perrych.
Francuskie dowództwo jest mieszaniną wielu zestawów.
I made the commands of the corps - on oval 120x70mm bases - almost exclusively from beautiful Perry figures.
The French high command is a mixture of many sets.

  Brytyjski sztab to jeden dedykowany zestaw.
The British staff is one dedicated set.