poniedziałek, 13 listopada 2017

Brytyjska kawaleria liniowa i ciężka / British Line & Heavy Cavalry Waterloo 1815Trudno jest przesądzić, czy jazda gwardii brytyjskiej Household Brigade zaliczała się do kawalerii liniowej czy też już do ciężkiej. To samo można powiedzieć o karabinierach belgijsko-holenderskich.
Pomijając te rozważania należy zauważyć, że obydwie wcześniej wymienione formacje bojowo zostały użyte jedynie w kampanii Stu Dni. Udział w zmaganiach na półwyspie iberyjskim w ramach kawalerii liniowej wzięły jedynie pułki ciężkich dragonów i ciężkich dragonów gwardii (ale nie King's Dragoon Guards). Około roku 1812 zostały przekształcone nomenklaturalnie w pułki dragonów, a w zakresie ich wyposażenia zamieniono bikorny na kaski z końskimi grzywami. Trzy pułki ciężkich dragonów Królewskiego Legionu Niemieckiego przekształcono w huzarów.
Pod Waterloo wystąpiła doborowa brygada gwardii zwana Household Brigade. Składała się z dwuszwadronowego pułku 1st Life Guards

 

dwóch szwadronów pułku 2nd Life Guards


dwuszwadronowego Royal Regiment of Horse Guards zwanych Royal Horse Guards, albo po prostu, wiadomo dlaczego: Blues


i trójszwadronowego pułku 1st Guard Dragoons zwanych King's Dragoon Guards


Na polach Mont Saint Jean piękna kartę zapisała też Zjednoczona Brygada (Union Brigade). Składała się z 3 pułków dragonów o numerach: 1 (angielski), 2 (szkocki) i 6 (irlandzki). 1 i 6 pułk miały podobne wyposażenie do przedstawionych wcześniej King's Dragoon Guards, różnica tkwiła w barwach wyróżniających. Natomiast trzyszwadronowy 2 pułk dragonów (2nd Royal North British Regiment of Dragoons) zwany powszechnie Scots Greys nosił wysokie bermyce. Dodatkowo żołnierze tego pułku dosiadali koni maści siwej.Ostatnią formacją do omówienia są karabinierzy. Widzimy tu trzy szwadrony 1 pułku karabinierów holenderskich.

 


Użyte figurki:
Life Guards & Blues - Revell Set 02578 British Life Guards
King's Dragoon Guards -  Waterloo 1815 Set 053 British Heavy Dragoons
Scots Greys - HaT Set 8033 British Heavy Dragoons
Karabinierzy holenderscy - Waterloo 1815 Set AP100 Belgian Carabiniers 1815wtorek, 31 października 2017

Kawaleria francuska Waterloo cz. 1 / French Cavalry Waterloo part 1

Kontynuując projekt Waterloo w skali 20 mm (1/72) prezentuję lekką i liniową jazdę francuską, jaka wystąpiła w ostatniej bitwie Cesarza.
Główne siły lekkiej kawalerii Francji stanowiły pułki strzelców konnych, których w szczytowym okresie Cesarstwa było 29 (w numeracji od 1 do 31, acz numery 17 i 18 były stale wakujące). W roku 1815 umundurowane były w kurtkę wzoru Bardina, bez widocznej spod niej kamizelki. Gdzieniegdzie być może występowały jeszcze surdutowe kurtki Kinski. Widzimy tu 3 i 6 pułki strzelców konnych - do ich wykonania użyto zestawu Italeri Set 6080 French Light Cavalry; zalepiłem kamizelki wystające spod kurtek GSem:

  
  
  
  
 

Z licznych pułków bitnych francuskich huzarów (w czasie wojen wystawiono 14 pułków) pod Waterloo występował tylko jeden: 7 pułk! Oto tenże, w czakach cylindrycznych (shako rouleau) - korpusy i konie z Waterloo 1815 Set 021 Prussian Hussars, głowy wziąłem z zestawu HaT Set 8032 Dutch Belgian Light Dragoons:

  
 

Z ramienia kawalerii liniowej w ostatniej bitwie Cesarza walczyły jednostki dragonów i lansjerów. W roku 1804 pułki dragonów stanowiły najliczniejszą formację konną w Wielkiej Armii; było ich 30. W roku 1815 pozostało ich 15. W czasie Stu Dni podobnie jak strzelcy konni wyposażeni byli w kurtki Bardina, zatem także zalepiłem kamizelki GSem. Oto pułki 3 i 6 - figurki z

  
  
  
  
 

Sześć pułków francuskich lansjerów powstało z przekształcenia w 1811 roku 1, 3, 8, 9, 10 i 29 pułków dragonów (istniały też pułki 7, 8 i 9 lansjerów, ale nie były one czysto francuskie i nie występowały pod Waterloo). Wyposażono ich w lance, otrzymali inny typ kasków. Tu ukazuję lansjerów z pułków 3 i 4 (w 1815 tylko 2-szwadronowy). Figurki z Waterloo 1815 Set 054 French Line Lancers:

  
  
  
  

Kawaleria nie przyniosła wstydu Cesarzowi w kampanii belgijskiej. Mam nadzieję, że przedstawione figurki nie przynoszą wstydu mnie.

  
 

poniedziałek, 23 października 2017

Artyleria spod Waterloo / French and British Artillery Waterloo 1815

 

Przyszedł czas na artylerię Francuzów i Brytyjczyków spod Waterloo.
Francuzi dysponowali głównie działami 6-funtowymi systemu An XI. Artyleria francuska doby wojen napoleońskich przechodziła rozmaite dzieje. Koniec wieku XVIII to rozkwit systemu Gribeauvala: polowe działa 4-, 8- i 12-funtowe oraz 6,4-calowe haubice. Te koncepcje zapewniały przewagę kanonierom francuskim na polach bitew wojen rewolucyjnych. Jednak doświadczenia praktyczne skłoniły do zrewidowania stosowanych założeń. Według ustaleń specjalnie powołanej komisji artylerii zatwierdzonych w 1803 roku działa 6-funtowe powinny były wyprzeć 4-, a przede wszystkim i 8- funtowe. Sukcesywnie, uwzględniając możliwości produkcyjne, tak się stawało. Działa 8-funtowe w zwycięskich kampaniach Napoleona z lat 1805-07 przeważały. Użytkowane były jeszcze w 1809 roku, gdy nastała potrzeba stawienia się przeciw Austrii. Regimentowe 4-funtówki (i zdobyczne 3-funtówki) raz były wycofywane, aby nie rozdrabniać siły artylerii, a może aby poprawić mobilność piechoty, raz przywracane w pułkach, aby zwiększyć ich moc rażenia i morale. W kampanii 1812 roku Wielka Armia utraciła gros posiadanego parku artyleryjskiego - czyli głównie działa 6-funtowe. Powrócono zatem do dział wycofanych z pierwszej linii. W 1814 roku Restauracja pragnęła przywrócić wszystko sprzed Rewolucji, zatem także system Gribeauvala; niemniej 6-funtówki wciąż były w użyciu. W czasie Stu Dni Napoleon używał czegokolwiek, co było pod ręką...
Mundur kanoniera francuskiego podobny był do munduru żołnierza piechoty, z tym, że czako zwieńczone było pomponem w kolorze czerwonym, wyłogi, poły i spodnie w kolorze granatowym, kołnierz granatowy z czerwoną lamówką i czerwone epolety z frędzlą. Kanonier artylerii konnej posiadał szablę zamiast tasaka piechoty, w który powinien być wyposażony każdy kanonier artylerii pieszej.

Działa 6-funtowe baterii pieszych - figurki i armaty Zvezda:

  
  
 

Działa 6-funtowe baterii konnych - figurki HaT, działa Zvezda:

  
  
  

Działo 12-funtowe - figurki Zvezda, działo Zvezda

  
  

Artyleria Zjednoczonego Królestwa przedstawiała się zgoła inaczej. W czasie kampanii półwyspowej używano dział rozmaitych: 3-funtowych, 6-funtowych lekkich, 6-funtowych długich, 12-funtowych oraz 5,5-calowych haubic. Od 1809 roku zaczęto stosować działa 9-funtowe, które zastąpiły 12-funtowe. Na polach Waterloo strzelały 6- i 9-funtowe armaty oraz haubice. Koncepcja wykorzystania artylerii oraz wyszkolenie i morale kanonierów nie przedstawiały się najlepiej.
Kanonierzy baterii pieszych armii króla Jerzego nosili czaka identyczne jak piechurzy, kurtki były podobne, ale w kolorze granatowym z czerwonymi mankietami i kołnierzem, wykończenia żółte. Kanonierzy baterii konnych przy zachowaniu analogicznej kolorystyki nosili dolmany i tarletony. 

Działa 9-funtowe Królewskiej Artylerii Pieszej - figurki Revell i A Call To Arms, działa Revell :

  
  
 

Działa 9- i 6-funtowe Królewskiej Artylerii Konnej - figurki HaT i Esci/Italeri (niepoprawne, gdyż dolman ma długie poły!), działa ACTA i Waterloo 1815:

  
  
 

Porównanie obydwu parków: